Tag: Mednûçe live

Sort: Nûkirina Dawî | Video | Temaşe Kirin | | Şirove | Hezkirin
View:

Xfm

627 Temaşekirin

Dengi Kurdsat

789 Temaşekirin

Radio Nawxo

420 Temaşekirin

Xendan Radio

518 Temaşekirin

Radyo Jiyan

919 Temaşekirin

Dicle Fm

2.23K Temaşekirin

Hawler Radio

432 Temaşekirin

Dengê Kurdistanê

1.40K Temaşekirin

Denge Yekgirtu Duhok

695 Temaşekirin

Zagros Radio

927 Temaşekirin

Radio Bonekan

420 Temaşekirin

Amed Radyo

705 Temaşekirin

Vin Radio

506 Temaşekirin

Radio Dewran

426 Temaşekirin

Radio Gorran

531 Temaşekirin

Kurdmix Radio

706 Temaşekirin

Radio Nawa

353 Temaşekirin

Zakaria Music Radio

266 Temaşekirin

Nalia Radio

477 Temaşekirin

Radio Duhok

506 Temaşekirin

Firat FM

832 Temaşekirin

MED NÛÇE TV

8.88K Temaşekirin